Runsten L2017:2015 i Botkyrka ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:2015 i Botkyrka
Foto av Runsten L2017:2015 i Botkyrka
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Végautr ok ... reistu stein eptir ... ... sonu sína. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√• granit, 1,38 m l (√Ė-V) och 0,75 m br. Ristningen vetter mot S. Runorna √§r ca 6-8 m h och 0,5-1,0 cm dj, "-una, broder". Im√•lad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Botkyrka socken i Botkyrka kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack morän-och lermark. Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"S om S-sidans ytterv√§gg vid kyrkans S√Ė-h√∂rn"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.238986
Longitud: 17.818747
Lämnings-ID: L2017:2015
Riksantikvarieämbetets ID: Botkyrka 24:2
Sveriges runinskrifter: Sö285 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Botkyrka kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Botkyrka
Socken: Botkyrka
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/7c9c9874-0ba1-4413-bd6b-1694b936fc48