Runsten Sö284, L2017:1541 i Botkyrka
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"..., bróður ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödaktig granit, ca 1 m l och 0,6 m br. Ristningen på utsidan mot N, »Vigöt och ... reste stenen efter ... sina söner.» . Imålad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Botkyrka socken i Botkyrka kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack morän-och lermark. Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I N-sidans yttervägg."
Vill du se flera runstenar i Botkyrka socken eller Botkyrka kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.239147
Longitud: 17.818585
Lämnings-ID: L2017:1541
Riksantikvarieämbetets ID: Botkyrka 24:3
Sveriges runinskrifter: Sö284, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Botkyrka kyrka
Placering: Inmurad i norra ytterväggen.
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Botkyrka
Socken: Botkyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:1541