Runsten L2017:1514 i Botkyrka ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:1514 i Botkyrka
Foto av Runsten L2017:1514 i Botkyrka
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ok T√≥fi √ĺeir l√©tu reisa stein √ĺenna eptir ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√• granit, 1,3 m h, 0,8 m br (√Ė-V) och 0,25 m tj. Ristningen p√• √Ė sidan. Runorna √§r ca 6-8 m h och 0,5-1,0 m dj, ¬Ľ... och Tove, de l√§to resa denna sten efter ... ¬Ľ . Im√•lad. Under SV h√∂rnet av tornet. S√∂dermanlandsminnen, 1877, 176."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Botkyrka socken i Botkyrka kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack morän-och lermark. Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Under tornets SV-hörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.239058
Longitud: 17.817953
Lämnings-ID: L2017:1514
Riksantikvarieämbetets ID: Botkyrka 24:1
Sveriges runinskrifter: Sö283 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Botkyrka kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Botkyrka
Socken: Botkyrka
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e1365166-a239-4559-9854-6d0b9dfea75d