Runsten L2013:2073 i Grödinge
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, mörkgrå-medelkornig gnejs, 0,81X0,56m st och 0,2m tj. Övre ramlinjen av ett rundband, ca 27cm l, återstår av ristningen samt rester av 4 runor, u:br- "...(lät)o bro..."(?). Runan b är nästan fullständigt bevarad. På baksidan av stenen finns ett tiotal runda hål som förmodligen bildats genom att en järnaxel vilat på hällens baksida och snurrat mod den. Fragmentet påträffades vid en stenkista i Björkstaån. Stenen borde ursprunglingen varit en del av brant bergfast hällyta som brutits loss. Fragmentet förvaras nu i Grödinge hembygdsgård i Vårsta."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Grödinge socken i Botkyrka kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Å-ravin."
Vill du se flera runstenar i Grödinge socken eller Botkyrka kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.133298
Longitud: 17.763007
Lämnings-ID: L2013:2073
Riksantikvarieämbetets ID: Grödinge 626
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Botkyrka
Socken: Grödinge
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:2073