Runsten L1959:7806 i Borgholms
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, kalksten, 2,27 m hög, 1,1 m bred och 0,2 m tjock. Text i drakslinga vetter mot Ö. På stenens Ö sida är också ett kors ristat. Stenen anträffades 1935 liggande som trapphäll i Hässelby, Köping sn. En skylttext i tavla finns 0,5 m SSÖ om stenen. Inskriften lyder enligt Runverket:"Frode...Karl och ..., sin gode fader." Runstenen finns inte med i Ölands runinskrifter, men finns noga beskriven av Jan Owe, 2002, som nr. 68 och Bruce Nilsson har med inskriften som nr. 118."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Borgholms socken i Borgholm kommun (Kalmar län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,5 m Ö om stenmur."
Vill du se flera runstenar i Borgholms socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.877647
Longitud: 16.658457
Lämnings-ID: L1959:7806
Riksantikvarieämbetets ID: Borgholm 3:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Borgholms
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:7806