Runsten ÖlATA4701/43, L1959:5017 i Alböke
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... ... ok eptir Auðbjôrn(?) ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, kalksten, 1,15 m h, 0,6 m br och 0,1 m tj. Nederdelen av stenen täckt med två, intill varandra löpande runslingor. Överdelen borteroderad. Stenen uppmonterades 1943 vid kyrkans SÖ sida, 1,5 m Ö om tornmuren. Enligt Runverket upptäcktes stenen 1932. Inskriften lyder:"...och efter Öd(björn?)". Inget nr i Ölands runinskrifter, men är nr 167 hos Bruce Nilsson."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Alböke socken i Borgholm kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Vill du se flera runstenar i Alböke socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.94765
Longitud: 16.784128
Lämnings-ID: L1959:5017
Riksantikvarieämbetets ID: Alböke 48:1
Sveriges runinskrifter: ÖlATA4701/43,
Plats: Alböke kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödvit kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Alböke
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:5017