Runsten Öl40, L1958:975 i Gärdslösa
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Guðbrandr ok Sveinn reistu steina þessa eptir brœðr sína góða Ásvald ok ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, kalksten, 2,18 m hög, 1,5 m bred, 0,11 m tjock. Runhöjd 14-18 cm. Ristningen vetter mot SÖ. Runstenen restes på nuvarandeplats 1634. Enligt Ölands runinskrifter utgör slingan en sluten ring som nertill är omknuten av en orm. Inskriften lyder:"Gudbrand och Sven reste denna sten efter sina goda bröder Asvald och Helge." Uppmålad 1987 och 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gärdslösa socken i Borgholm kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Landborgen. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m V om vägbana."
Vill du se flera runstenar i Gärdslösa socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.775564
Longitud: 16.74158
Lämnings-ID: L1958:975
Riksantikvarieämbetets ID: Gärdslösa 98:1
Sveriges runinskrifter: Öl40, (Ölands runinskrifter))
Plats: Bägby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Gärdslösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:975