Runsten Öl39, L1958:481 i Gärdslösa
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinn gerði eptir sinn fôður, Víkar, sonr einigi sjalfr reisti stein. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, kalksten, 1,95 m h, 0,95 m br, 0,18 m tj. Inskriften vetter mot ÖSÖ. Runhöjd ca 12 cm. Enligt Rhezelius påträffades runstenen i bron tillsammans med RAÄ 98:1 samt restes på nuvarande plats 1634. Enligt Ölands runinskrifter lyder inskriften:"Sven gjorde (detta) efter sin fader Vikar; ende sonen reste själf stenen." Uppmålad 1987."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gärdslösa socken i Borgholm kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Landborgen. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m NV om vägbana."
Vill du se flera runstenar i Gärdslösa socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.775185
Longitud: 16.741074
Lämnings-ID: L1958:481
Riksantikvarieämbetets ID: Gärdslösa 97:1
Sveriges runinskrifter: Öl39, (Ölands runinskrifter))
Plats: Bägby bro
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Gärdslösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:481