Runsten L1957:2592 i Köpings
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstenen är ursprungligen upphittad på Bo Gård i Bredsätra sn. och förd till Skedemosse gård under 1800-talets senare del. Under senare år har den legat omkullfallen i trädgården men idag står den uppställd vid museet. Den står med en övertäckt gjuten betongram som stöd kring foten. Stenen har placerats lös i ramen med sand och grus som utfyllnad och dränering. Enligt Ölands runinskrifter är fragmentet av rödaktig kalksten och 81 cm högt, 37 cm brett och 10 cm tjockt. Slingans bredd är 10 cm. Inskriften lyder:"- (efter sin) fader. Gud hjälpe hans själ! Läs (en bön och) ave (Maria)!" Uppmålad 1987."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Köpings socken i Borgholm kommun (Kalmar län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m från museets NV hörn."
Vill du se flera runstenar i Köpings socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.837403
Longitud: 16.741511
Lämnings-ID: L1957:2592
Riksantikvarieämbetets ID: Köping 404:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Köpings
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:2592