Runsten L1957:1868 i Källa
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"I vapenhuset finns 4 runstensfragment: a) 55 cm lång, 46 cm bred och 11 cm tjock. Flera runor. Runhöjd 6,5-7 cm. b) 18 cm lång, 10 cm bred och 6 cm tjock. Någon hel runa. Runhöjd 6 cm. c) 20 cm lång, 17 cm bred och 4,5 cm tjock, spår av röd färg. d) 13 cm lång, 25 cm bred och 6 cm tjock. Någon runa. Runhöjd 5,5 cm. Enligt Runverket hittades 4 runstensfragment 1960 (se R Boström rapport 2/9 1960 ATA). Enligt Boström kan dessa fragment vara del av runsten omnämnd av Rhezelius, se Öl 57 i Ölands runinskrifter. Två av fragmenten har inskrift där något går att tyda:"...ni..." och "...s * ka--..."."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Källa socken i Borgholm kommun (Kalmar län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I vapenhuset."
Vill du se flera runstenar i Källa socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.11133
Longitud: 16.986285
Lämnings-ID: L1957:1868
Riksantikvarieämbetets ID: Källa 164
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Källa
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:1868