Runsten L1957:1383 i Köping 🇬🇧
Även känd som Tingsflisan
Foto av Runsten L1957:1383 i Köping
Foto av Runsten L1957:1383 i Köping
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þórir ok Þorsteinn ok Þorfastr, þeir brœðr reistu stein at Gunnfús, fôður sinn. Guð hjalpi sál hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av grå kalksten starkt skifrig, 3 m hög, 2 m bred (NV-SÖ) och 0,32 m tjock. Runorna är mellan 11,5 och 16 cm höga. Stenen är placerad på en articifiell kulle, som uppkommit i samband med grustäkt i området. Enligt Ölands runinskrifter är inskriftsytan starkt skrovlig och runorna kraftigt inristade. Inskriften är tydlig i allt utom ordet faþur, där stenen är extra skrovlig och en djup spricka har försvårat inhuggningen. Hela inskriften lyder:"Torer och Torsten och Torfast, dessa bröder reste stenen efter sin fader Gunnfus. Gud hjälpe hans själ!" Uppmålad 1991."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Köpings socken i Borgholm kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-sluttande moränmark f d åker. Parkmark. "
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"40 m SÖ om gatukorsning."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten L1957:1383 i Köping 🇬🇧:
"Runstenen är placerad där den forna tingsplatsen låg innanflyttningen till Lundegård."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.876521
Longitud: 16.721393
Lämnings-ID: L1957:1383
Riksantikvarieämbetets ID: Köping 42:1
Sveriges runinskrifter:
Plats: Tingsflisan
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Tingsflisan
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Köpings
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e2e5051f-4d52-4d70-99f8-8bd0678cc852