Runsten Öl38, L1956:2476 i Runsten
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... fôður/bróður sinn góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, kalksten, fragment av 0,85 x 0,7 x 0,1 m. Runhöjd ca 10 cm. Runstensfragmentet står lutat mot S flygelbyggnadens NV knut. Enligt Ölands runinskrifter upptäcktes fragmentet 1886 och verkar utgöra nedre delen av en avslagen runsten. Endast ett par slingerstycken finns i behåll, det större innehåller 12 stycken runor. Inskriften lyder:"... sin gode fader." Uppmålad 1987."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Runsten socken i Borgholm kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark. Landborgen."
Vill du se flera runstenar i Runsten socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.72076
Longitud: 16.712223
Lämnings-ID: L1956:2476
Riksantikvarieämbetets ID: Runsten 30:1
Sveriges runinskrifter: Öl38, (Ölands runinskrifter))
Plats: Lerkaka
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Grå kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Runsten
Riksantikvarieämbetets information: » L1956:2476