Runsten L1956:2476 i Runsten ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1956:2476 i Runsten
Foto av Runsten L1956:2476 i Runsten
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... f√ī√įur/br√≥√įur sinn g√≥√įan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, kalksten, fragment av 0,85 x 0,7 x 0,1 m. Runh√∂jd ca 10 cm. Runstensfragmentet st√•r lutat mot S flygelbyggnadens NV knut. Enligt √Ėlands runinskrifter uppt√§cktes fragmentet 1886 och verkar utg√∂ra nedre delen av en avslagen runsten. Endast ett par slingerstycken finns i beh√•ll, det st√∂rre inneh√•ller 12 stycken runor. Inskriften lyder:"... sin gode fader." Uppm√•lad 1987."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Runsten socken i Borgholm kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark. Landborgen."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.72076
Longitud: 16.712223
Lämnings-ID: L1956:2476
Riksantikvarieämbetets ID: Runsten 30:1
Sveriges runinskrifter: √Ėl38 (√Ėlands runinskrifter))
Plats: Lerkaka
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Grå kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Runsten
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/7719226c-fc63-4298-8cac-fe675f3cf82b