Runsten Öl31, L1956:2343 i Runsten
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Auðbjôrn lét reisa stein ... hjalpi sálu hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, kalksten, 1,50 h, 1,2 m b. Inskriftsbandet utgörs av en kopplad drakslinga. Slingans bredd är 11-12 cm. Enligt Ölands runinskrifter är inskriften bevarad i början och slutet och lyder: "Audbjörn lät resa sten ... (Gud) hjälpe hans själ!""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Runsten socken i Borgholm kommun (Kalmar län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Kyrkan, inmurad i sakristians N vägg. Inre livet."
Vill du se flera runstenar i Runsten socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.699229
Longitud: 16.699894
Lämnings-ID: L1956:2343
Riksantikvarieämbetets ID: Runsten 25:1
Sveriges runinskrifter: Öl31, (Ölands runinskrifter))
Plats: Runstens kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråbrun kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Runsten
Riksantikvarieämbetets information: » L1956:2343