Runsten Öl37, L1956:1917 i Runsten
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P Ólafr ok Gamall ok Saxi reistu stein þenna eptir Un, fôður sinn. Geirvé lét at bónda sinn hérsug kuml þessi. Féar-Un Ólafr hefndi at Muhumaa(?). Átti Unn hér halfan bý. §Q Ólafr ok Gamall ok Saxi reistu stein þenna eptir Un, fôður sinn. Geirvé lét at bónda sinn hérsug kuml þessi. Féar-Un Ólafr hefndi at miðjum(?) mó(?). Átti Unn hér halfan bý. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, kalksten, 2,15 m hög, 1,6 m bred, 0,2 m tjock. Runhöjd 10-12 cm. Ristningen vetter mot ÖSÖ. Enligt Ölands runinskrifter är runhöjden 10-12 cm och runorna är mycket ojämnt inhuggna. Inskriften lyder:"Olof och Gammal och Saxe reste denna sten efter Unn, sin fader. Geirvi lät efter sin make här (göra) denna minnesvård. För Rike-Unn hämnades Olof vid miomu; Unn ägde här halva byn." Uppmålad 1971 och 1988."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Runsten socken i Borgholm kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Landborgens V slänt. Fd betesmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m S om gränshörn. 15 m V om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Runsten socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.718598
Longitud: 16.709373
Lämnings-ID: L1956:1917
Riksantikvarieämbetets ID: Runsten 33:1
Sveriges runinskrifter: Öl37, (Ölands runinskrifter))
Plats: Lerkaka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå ortocerkalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Runsten
Riksantikvarieämbetets information: » L1956:1917