Runsten L1956:1898 i Runsten ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Bj√§rbystenen
Foto av Runsten L1956:1898 i Runsten
Foto av Runsten L1956:1898 i Runsten
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Herfr√≠√įr/Herfre√įr ok Vi√įbj√īrn l√©tu reisa stein √ĺenna at Fastulf, f√ī√įur sinn. Siglaug l√©t reisa eptir b√≥nda sinn. Hann er grafinn √≠ kirkju. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, kalksten, 1,85 m h√∂g, 1,45 m bred, 0,15 m djup. Ornerad med kors omskrivet av dubbellagd drakslinga. Runh√∂jd 10-11 cm. Distinkt huggning. Rhegelius anger:"L√§gh till broo, restes opp 1634". Ristningsytan var 1941 v√§nd mot √ĖS√Ė men v√§ndes √•r 1943 mot VNV och v√§gen. Enligt √Ėlands runinskrifter √§r inskriften tydlig och lyder:"H√§rfrid och Vidbj√∂rn l√§t resa sten efter Fastulf, sin fader. Siglaug l√§t resa efter sin make. Han √§r begraven i kyrkan." Uppm√•lad 1974 och 1988."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Runsten socken i Borgholm kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Strandvallssl√§nt (√Ė landborgen). Betesmark intill landsv√§g."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m S√Ė om landsv√§gen, 4,5 m SSV om √§gogr√§ns."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.710907
Longitud: 16.705342
Lämnings-ID: L1956:1898
Riksantikvarieämbetets ID: Runsten 27:1
Sveriges runinskrifter: √Ėl36 (√Ėlands runinskrifter))
Plats: Bjärby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn: Bjärbystenen
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Runsten
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/61a22bc4-7ba7-451f-9797-a2a0cf60d49e