Runsten L1955:1729 i Böda
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå kalksten, 0.94 m h, 0.49-0.53 m br och 0.1 m tj. Avhuggen topp bildar spets. Den del som inte är avhuggen är bearbetad till rundad "sockelprofil". I den N sidan är ristningsytan, 0.7x0.45 m. Runslingan består av en ormslinga som bildar en motstående spiral. Slingans bredd oregelbunden. Ristningen är kraftigt belavad och delvis vittrad. Ristningen är taffligt utförd med undertecknad vågar pga bristande kunskap inte döma ut den - se antikvarisk kommentar."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Böda socken i Borgholm kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten L1955:1729 i Böda:
"Två traditioner på bygden: 1) Beställningsverk till 60-årsfest 2) Huggen av Sven som saknade sin älskade Karin som for i västerled på 1960-talet."
Vill du se flera runstenar i Böda socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.2407
Longitud: 17.027232
Lämnings-ID: L1955:1729
Riksantikvarieämbetets ID: Böda 280
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Böda
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:1729