Runristning Öl48, L1957:2423 i Köpings
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P ... stein at son sinn ... §Q ... Vésteinn at son sinn ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristad kalksten 0,3 x 0,09 m. Ristad med 4 runor (se inventeringsuppslag). Runorna är 9 cm höga. Fragmentet är en del av Öl 48 som sannolikt försvann när den medeltida kyrkan revs 1805, men detta fragment återfanns 1972. Enligt Owe, 2002, sitter stenen inmurad upp och ned i sakristians norra yttermur, 165 cm ovanför marken och runorna lyder:" u ist"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Köpings socken i Borgholm kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkvägg."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Invid dörrposten till dörr till sakristian."
Vill du se flera runstenar i Köpings socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.878092
Longitud: 16.719205
Lämnings-ID: L1957:2423
Riksantikvarieämbetets ID: Köping 185:1
Sveriges runinskrifter: Öl48, (Ölands runinskrifter))
Plats: Köpings kyrka
Placering: Till vänster om sakristidörren.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Gulgrå kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Köpings
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:2423