Runristning ÖlKöping2, L1957:2116 i Köpings
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... Guð hjalpi hennar sálu ok ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Fyndplats för del av gavelhäll till Eskilstuna kista. Den runristade gavelhällen, kalkflis är 0,8x0,4 m och 0,07 m tj. 1 runslinga löper längs kanten och inramar ett fält fyllt av en drakslinga. Runhöjden är 0,06 m h. Ca 15 m VSV om nr 1 framkom intill ingången i kyrkogårdsmuren två närliggande kalkstensläggningar, troligen rester av en gång/ trappa i anslutning till kyrkan. Se skiss i boken för nr 1."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Köpings socken i Borgholm kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Vill du se flera runstenar i Köpings socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.878147
Longitud: 16.718198
Lämnings-ID: L1957:2116
Riksantikvarieämbetets ID: Köping 171:1
Sveriges runinskrifter: ÖlKöping2,
Plats: Köpings kyrka
Placering: I vapenhuset.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Brunviolett kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Köpings
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:2116