Runristning L1956:2344 i Runsten ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1956:2344 i Runsten
Foto av Runristning L1956:2344 i Runsten
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, enligt uppgift inlagd i bron. Bevakas. Enligt Runverket var stenen försvunnen före 1904."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Runsten socken i Borgholm kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägbro"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.700793
Longitud: 16.697555
Lämnings-ID: L1956:2344
Riksantikvarieämbetets ID: Runsten 26:1
Sveriges runinskrifter: √Ėl33 (√Ėlands runinskrifter))
Plats: Runstens kyrkoby
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Runsten
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a91cf2b7-9df5-4f27-b46a-2f1f0a93733e