Runristning JFv1959;99, L1947:497 i Hackås
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"fuþorkhniastbmlR "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, i putsen på kyrkvägg, 0,25 m lång med 3-4 cm h runor och ristdjup på ca 1 mm. Ristningen utgörs av fuparken. Runinskriften är nu skyddad genom en järnram med glasruta och en plåtlucka av rostfri plåt. Ingen ändring vid revideringsinventeringen 2013."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hackås socken i Berg kommun (Jämtlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I korets SV yttre vägg 0,3 m från vinkeln vid långhusets anslutning till koret och 1,3 m över markytan."
Vill du se flera runstenar i Hackås socken eller Berg kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.921797
Longitud: 14.504648
Lämnings-ID: L1947:497
Riksantikvarieämbetets ID: Hackås 90:1
Sveriges runinskrifter: JFv1959;99,
Plats: Hackås kyrka
Placering: På det gamla korets sydmur.
Föremål: Putsinskrift
Material: Kalkputs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Jämtlands
Kommun: Berg
Socken: Hackås
Riksantikvarieämbetets information: » L1947:497