Hällristning L1964:6936 i Tisselskog
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, bestående av 6 hällristningsytor på samma berghäll. Hällristning (1), 1,35x0,8 m (Ö-V), bestående av 7 fotsulefigurer, 1 stegliknande figur, 3 fragment och 2 skålgropar. Fotsulefigurerna är 17-24 cm l, 4 är huggna, varav två är konturhuggna, utan sandalband och parställda. De andra två är helt uthuggna och parställda. 3 är skurna, varav en med dubbla sandalband; Stegliknande figuren är 11 cm l; Fragmenten är 5-6 cm l; Skålgroparna är 3-3,5 cm diam. Belägen på en vittrad, mycket sprucken, till stora delar övervuxen, SÖ-sluttande häll. 5 m NNV om hällristning (1) är: Hällristning (2), 0,7x0,2 m (N-S), bestående av 1 fotsulefigur, 1 fragment och 1 skålgrop. Fotsulefiguren är 22 cm l, skuren med 3 parallella sandalband; Fragmenten är 20 cm l; Skålgropen är 3 cm diam. Nyfynd. 3,5 m V om hällristning (1) är: Hällristning (3), 0,9x0,8 m (Ö-V); bestående av 2 skepp, 2 fotsulefigurer, 1 "ormvindling", 1 trädfigur, 3 fragment, 1 prickhuggen yta och 2 skålgropar. Skeppen är 31 resp. 33 cm l, enkellinjiga, varav 1 med mycket korta bemanningsstreck; Fotsulefigurerna är 23 resp. 25 cm l, skuren kontur och innanför denna till hälften utknackade på vanligt sätt; "Ormvindlingen" är 20 cm l; Trädfiguren är 11 cm l, skuren; Fragmenten är ca 5 cm l; Prickhuggna ytan är ca 18x15 cm; Skålgroparna är 5 cm diam. Nyfynd. 3,8 m VNV om hällristning (1) är: Hällristning (4), 0,35x0,35 m, bestående av 3 skepp, 24-30 cm l, av enkellinjetyp utan bemanningsstreck. Nyfynd. 5,5 m NV om hällristning (1) är: Hällristning (5), 0,6x0,35 m (N-S), bestående av 1 "ormvindling", 1 djurfigur och 3 fragment. "Ormvindlingen" är 21 cm l; Djurfiguren är 14 cm l; Fragmenten är 3-12 cm l, 2 av dem kan vara kropp till icke färdighuggna djurfigurer. Nyfynd. Ca 6 m V om hällristning (3) är: Hällristning (6), bestående av 1 T-formad figur. (Raä dnr: 321-1210-2009) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tisselskog socken i Bengtsfors kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande moränrygg med berg i dagen. Skogsmark (avverkad 1996)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m ÖSÖ om Raä 7:3."
Vill du se flera runstenar i Tisselskog socken eller Bengtsfors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.899299
Longitud: 12.375035
Lämnings-ID: L1964:6936
Riksantikvarieämbetets ID: Tisselskog 7:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Bengtsfors
Socken: Tisselskog
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:6936