Hällristning L1964:6907 i Tisselskog
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, bestående av 1 skeppsfigur och 1 svårbestämbar figur. Skeppsfiguren på klippholmens V-sida, är 15x5 cm st (N-S) och försedd med bemanningsstreck. Den svårbestämbara figuren på holmens S-spets är 17x10 cm (N-S). (Rex 34) ATA Dnr 326-3279-2005, Anmälan; Skeppsfiguren är belägen på klippuddens Ö-sidan av S-spetsen på klippudde vid vattenbrynet. Cirkelfiguren ej återfunnen. Korsfigur (modern) huggen med mejsel, belägen på toppen av en liten klippudde ca 5 m N om skeppsfiguren."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tisselskog socken i Bengtsfors kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Klippholmar i sjö. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 37 m SÖ om RAÄ nr 13:2. "
Vill du se flera runstenar i Tisselskog socken eller Bengtsfors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.891123
Longitud: 12.378614
Lämnings-ID: L1964:6907
Riksantikvarieämbetets ID: Tisselskog 13:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Bengtsfors
Socken: Tisselskog
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:6907