Hällristning L1964:6874 i Tisselskog
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, bestående av 2 hällristningar. Hällristning (1), 1x0,6 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp, 1 kors, 1 fragment och 8 skålgropar. Skeppet är 60 cm l, av enkellinjetyp, utan bemanningsstreck, med S-formade stävar; korset är 13 cm l; Fragmenten är 12 cm l; Skålgroparna är 2,5-4 cm diam. Belägen på en kraftigt vittrad, flack häll. 7 m NNV om hällristning (1) är: Hällristning (2), bestående av 1 skålgrop, 2,5 cm diam. Belägen på en liten, flack häll. Nyfynd. (Raä dnr: 321-1210-2009) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tisselskog socken i Bengtsfors kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"28 m S om Raä nr 5:1."
Vill du se flera runstenar i Tisselskog socken eller Bengtsfors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.900928
Longitud: 12.374727
Lämnings-ID: L1964:6874
Riksantikvarieämbetets ID: Tisselskog 5:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Bengtsfors
Socken: Tisselskog
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:6874