Hällristning L1964:6330 i Tisselskog
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2 x 1 m (N-S) bestående av 2 människofigurer, 3 fotsulor och minst 2 älvkvarnar. Människofigurerna är 15-20 cm långa. Fotsulorna är 20-25x10 cm st, varav två är konturhuggna, den andra är helt uthuggen. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 1 cm djupa. Huggna i en välvd Ö-sluttande berghäll. (Rex28) ATA Dnr 326-3279-2005, Anmälan."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tisselskog socken i Bengtsfors kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"37 m SÖ om Raä nr 14:1. Stig mot Ronarudden går rakt över hällen."
Vill du se flera runstenar i Tisselskog socken eller Bengtsfors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.891054
Longitud: 12.379423
Lämnings-ID: L1964:6330
Riksantikvarieämbetets ID: Tisselskog 14:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Bengtsfors
Socken: Tisselskog
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:6330