Hällristning L1964:6328 i Tisselskog
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,5 x 0,15 m (NÖ-SV) bestående av 1 svårbestämbar figur och 2 älvkvarnar. Den svårbestämbara figuren (skepp?) är 30x8 cm (NÖ-SV). Älvkvarnarna är 4 cm diam och 1 cm djupa. Huggna vid vattenbrynet av den NV-sidan av en mindre klippholme. (Rex 29) ATA Dnr 326-3279-2005, Anmälan. Ändring; Hällristning 1,5 x 0,5 m (Ö-V) bestående av 1 skeppsfigur, 2 fotsulor och 2 älvkvarnar. Skeppsfigurens storlek är enligt ovan. Fotsulorna är konturhuggna, parställda och utan sandalband. Älvkvarnarna är enl rapporten två skålgropsliknande vittringsgropar, belägna 0,95 m S om skeppsfiguren, vid vattenbrynet. Skeppsfiguren och fotsulorna är mycket tunt prickhuggna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tisselskog socken i Bengtsfors kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Klippholme i sjö."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 15 m S om Raä Nr 13:1"
Vill du se flera runstenar i Tisselskog socken eller Bengtsfors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.891196
Longitud: 12.378217
Lämnings-ID: L1964:6328
Riksantikvarieämbetets ID: Tisselskog 13:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Bengtsfors
Socken: Tisselskog
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:6328