Hällristning L1964:6313 i Tisselskog
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,55x0,2 m (N-S), bestående av 1 skepp, 3 fragment och 2 skålgropar. Skeppet är 45 cm l, av enkellinjetyp, utan bemanningsstreck, fragmentariskt; Fragmenten är 4-8 cm l; Skålgroparna är 3-5 cm diam. Belägen på sluttande berghäll, till större delen övermossad. Hällen är mycket söndervittrad och figurerna fragmentariska. (Raä dnr: 321-1210-2009) - -"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tisselskog socken i Bengtsfors kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m V om järnväg."
Vill du se flera runstenar i Tisselskog socken eller Bengtsfors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.898229
Longitud: 12.373677
Lämnings-ID: L1964:6313
Riksantikvarieämbetets ID: Tisselskog 48:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Bengtsfors
Socken: Tisselskog
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:6313