Hällristning L1960:6253 i Tisselskog
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, ca 5x4 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 170 hällristningsfigurer, varav 4 skepp, 1 hjulkors, 3 cirkelfigurer, 10 fotsulefigurer, 2 "ormvindlingar", ca 70 fragment och minst 68 skålgropar. Av skeppen är 3 av enkellinjetyp, ca 30-40 cm l, varav 2 med bemanning, och 1 av dubbellinjetyp, utan bemanning, samtliga skadade; Hjulkorset är ca 20 cm diam; Cirkelfigurerna är ca 10 cm diam, runt varsin skålgrop; Fotsulefigurerna är ca 20-25 cm l, konturhuggna, 1 med sandalband, 2 är parställda; "Ormvindlingarna" är ca 35 cm l; Av fragmenten är ca 25 st skurna linjer; Skålgroparna är ca 3-8 cm diam. Belägen på svagt VNV-sluttande, mycket söndersprucken häll. (Raä dnr: 326-1137-2009) - -"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tisselskog socken i Bengtsfors kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkermark."
Vill du se flera runstenar i Tisselskog socken eller Bengtsfors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.895373
Longitud: 12.381253
Lämnings-ID: L1960:6253
Riksantikvarieämbetets ID: Tisselskog 153
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Bengtsfors
Socken: Tisselskog
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:6253