Hällristning L1988:9935 i Grevie
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Skålgropsförekomst, 2,0x1,0 m (Ö-V), bestående av 1 yxfigur och 10 skålgropar,. Yxfiguren är 33x23 cm och djupt huggen. Av skålgroparna är 3 runda 3-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj; 7 är avlånga, 8-16 cm l, 5-7 cm br och 1-2,5 cm dj. Belägen på krön av uppstickande häll. (Raä dnr: 326-2668-2008) - - Äldre beskrivning: Älvkvarnsförekomst, 1x0,2 m (NNÖ-SSV) på krön och svagt SSV-sluttande sida av sprucket berg i dagen, bestående av 4 rännformade fördjupningar, 10-13 cm l, 3-7,5 cm br och 1-2,5 cmdj och 1 bäckenformad fördjupning, 21 cm l, 5-10 cm br och 1,5cm dj. Starkt vittrade."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Grevie socken i Båstad kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av liten åsrygg (VNV-ÖSÖ). Sandmark. Impediment i åker. På impedimentets västspets."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m VNV om åkerkant. 7 m V om Raä 210:1."
Vill du se flera runstenar i Grevie socken eller Båstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.381345
Longitud: 12.712519
Lämnings-ID: L1988:9935
Riksantikvarieämbetets ID: Grevie 210:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Båstad
Socken: Grevie
Riksantikvarieämbetets information: » L1988:9935