Hällristning L1987:7254 i Västra Karup
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning i block, 1,8x1x1 m, bestående av 1 skepp, 11 rännor och 47 skålgropar. Skeppet är 80 cm l och av dubbellinjetyp. Rännorna är 1-8 cm l, 2 av dem utgår från skålgropar och 9 sammanbinder skålgropar. Skålgropar, 42 runda, 2-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. 5 är avlånga, 5-9 cm l, 3-4 cm br och 0,5-1 cm dj. (Raä dnr: 326-3810-2007) - - Äldre beskrivning: Älvkvarnsförekomst, 0,9x0,9 m, i den mot V sluttande sidan av en starkt vittrad, skrovlig och delvis sprickig jordfast sten, 1,75x1 m (NÖ-SV) och 0,35 m h. Förekomsten består av 25 älvkvarnar och 4 rännformiga fördjupningar. Älvkvarnarna är 4-6,5 cm diam och 0,5-2 cm dj. De rännformiga fördjupningarna är 20-30 cm l, 2-3,5 cm br och 0,5-2 cm dj. 2 är sprängda, 1 förbinder 2-3 älvkvarnar med varandra. På grund av den starkt vittrade stenenär det svårt att bestämma antalet älvkvarnarnar. Dessa är nämligen starkt vittrade."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Västra Karup socken i Båstad kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mindre åkerholme, NÖ delen. "
Vill du se flera runstenar i Västra Karup socken eller Båstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.414937
Longitud: 12.671825
Lämnings-ID: L1987:7254
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Karup 597
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Båstad
Socken: Västra Karup
Riksantikvarieämbetets information: » L1987:7254