Hällristning L1981:4994 i Hammar
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, två rader med runtecken, den övre ca 75 cm l och denundre ca 60 cm l. Runorna är 8-9 cm h. Runorna är delvis någotoklart utformade, varför skissen inte är tillförlitlig. Man kandock urskilja ordet RIST... Uppenbarligen har ristningen funnitspå platsen under lång tid, eftersom ristningarna helt återgåtttill den omgivande bergytans färgton. Men de förefaller inteheller vara från runristningsepoken utan från 1800-talet ellertidigt 1900-tal. Enligt David Damell, Örebro läns museum.Se skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hammar socken i Askersund kommun (Örebro län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-sluttande berghäll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ö sidan om väg, strax efter vägkorset Zinkgruvan-Kärravägen."
Vill du se flera runstenar i Hammar socken eller Askersund kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.863367
Longitud: 15.003758
Lämnings-ID: L1981:4994
Riksantikvarieämbetets ID: Hammar 398:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Askersund
Socken: Hammar
Riksantikvarieämbetets information: » L1981:4994