Runsten L2007:9573 i Gunnarskog
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Numret överfört från Gunnarskog sn nr 595:3. Se detta nummer. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gunnarskog socken i Arvika kommun (Värmlands län).
Vill du se flera runstenar i Gunnarskog socken eller Arvika kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.811917
Longitud: 12.575771
Lämnings-ID: L2007:9573
Riksantikvarieämbetets ID: Gunnarskog 818:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Värmlands
Kommun: Arvika
Socken: Gunnarskog
Riksantikvarieämbetets information: » L2007:9573