Runristning L2006:1378 i Ny
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, sentida, glimmerbergart, 0.9x1.1 m st och 0.1 m tjhäll med runristningar runt kanterna, i mitten en oval solbud.Plattan har spruckit men ihopcementerats. Är placerad sombordsskiva i trädgården. Stenen är ristad på 1800-talet, enligtSven Johansson, Nygärdet, Dalen. Skiss iinventeringshandlingarna. Tolkning: djurinspektor eiri uti Berghar ristadt runan uti denna sten. 24 m VSV om nr 1 är: 2)Ristning, sentida, i lös sten ca 1.4x1x0.4 m st, gnejs. Inskrift:Skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Ny socken i Arvika kommun (Värmlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränkulle. Tomtmark."
Vill du se flera runstenar i Ny socken eller Arvika kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.765732
Longitud: 12.446033
Lämnings-ID: L2006:1378
Riksantikvarieämbetets ID: Ny 23:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Värmlands
Kommun: Arvika
Socken: Ny
Riksantikvarieämbetets information: » L2006:1378