Runsten Nä32, L2004:2895 i Götlunda
Foto av Runsten Nä32, L2004:2895 i Götlunda
Foto av Runsten Nä32, L2004:2895 i Götlunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Ulfr ok Ônundr létu reisa stein §B eptir Holma/Holta, fôður sinn, bónda Gunnu. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsvart granit, 1,75 m hög, 0,85 m bred (NNV-SSÖ) och 0,25-0,3 m tjock. Närmast rombisk genomskärning, avsmalnande uppåttill 0,4 m bred. Runhöjd 8-9 cm. Ristning på 2 motsatta sidor, som vetter åt Ö och V. Ristningen mot V delvis skadad mot N kanten. Enligt Närkes runinskrifter är ristningen djupt huggen och välbevarad och inskriften lyder:"Ulv och Anund läto resa stenen efter Holme (?), sin fader, Gunnas make." Uppmålad 1996."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Götlunda socken i Arboga kommun (Västmanlands län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av grusås (N-S). Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m V om väg (N-S) och ca 10 m S om tomthörn."
Vill du se flera runstenar i Götlunda socken eller Arboga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.373827
Longitud: 15.660074
Lämnings-ID: L2004:2895
Riksantikvarieämbetets ID: Götlunda 58:1
Sveriges runinskrifter: Nä32, (Närkes runinskrifter))
Plats: Urvalla, runeberg
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsvart glimmerrik granit
Runristare: Ev. samma som gjort Nä 23, 26 och 27.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Arboga
Socken: Götlunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2004:2895