Runsten L2004:2887 i Götlunda 🇬🇧
Även känd som Kung Sigges sten
Foto av Runsten L2004:2887 i Götlunda
Foto av Runsten L2004:2887 i Götlunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Helgulfr ok Geirleifr þeir gerðu eptir Sigmund, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstenen, belägen nära gravfältets N-spets, av granit, är 1,15 m hög, 0,7 m bred (ÖNÖ-VSV) och 0,3 m tjock. Rektangulär genomskärning. Runhöjd 5-15 cm. Ristningen vetter mot SSÖ. Är placerad i mitten av skeppssättningen. Enligt Närkes runinskrifter är ristningen djupt huggen och välbevarad och inskriften lyder:"Helgulv och Gerlev de gjorde (minnesmärket) efter Sigmund, sin broder." Uppmålad 1996. 1,5 m Ö om runstenen är en plan sten i markytan, 0,7 m stor med några i sen tid inhuggna runliknande tecken. Enligt Närkes runinskrifter lyder inskriften:"suin rulle" och utgör namnen på två skolpojkar, Sven och Rudolf (Rulle), som ristat sina namn där omkring 1900. Gränsbestämt område, 250x65-85 m (N-S). Inom området är Götlunda 51:1-2 registrerade."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Götlunda socken i Arboga kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krönet av hög åsrygg (N-S) mellan dalgångar med sjökontakt. Hagmark och sommarstugetomt."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.304578
Longitud: 15.679346
Lämnings-ID: L2004:2887
Riksantikvarieämbetets ID: Götlunda 51:2
Sveriges runinskrifter: Nä31 (Närkes runinskrifter))
Plats: Södra lunger
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Kung Sigges sten
Län: Västmanlands
Kommun: Arboga
Socken: Götlunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/1d648e06-0891-4a65-9f1e-899bb424a902