Runristning L2004:3473 i Arboga stad ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L2004:3473 i Arboga stad
Foto av Runristning L2004:3473 i Arboga stad
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hus, 2-v√•nings av tegel 26x17 m (VSV-√ĖN√Ė), undervalmatsadeltak av tegel. R√∂drappat, med vitrappade knutar ochf√∂nsterb√•rder. I N v√§ggens bottenv√•ning mot Nygatan finns 4f√∂nstergluggar med oval √∂verdel 0.55 m h och 0.5 m br. Husetinrymmer nu Arboga museum.I √ĖN√Ė k√§llarhallsv√§ggen 2 m SV om ing√•ngen till museet finns:2) Sten med runor, inmurad i v√§ggen, 0.4 m h och 0.3 m br. Inskrift p√• den mot √ĖN√Ė v√§nda sidan: Se skiss i inv handl. Under huset √§r en k√§llare, S om byggnaden √§r ett medeltidaknuttimrat tr√§hus uppst√§llt (Beskrivn se RA√Ą-nr 19). Huset √§rflyttat fr√•n ursprunglig plats.Beslut om byggnadsminne, 88-03-26. Enligt Riksantikvarie√§mbetets f√§ltexemplar av V√§stmanlands runinskrifter √§r det en sentida runinskrift som lyder: "Sven √•r 1088"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Arboga socken i Arboga kommun (Västmanlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Korsningen Nygatan - Dragmansgatan."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.393812
Longitud: 15.837067
Lämnings-ID: L2004:3473
Riksantikvarieämbetets ID: Arboga stad 4:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Arboga
Socken: Arboga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/1532e3f6-b4d6-4d33-8387-7acafb741f80