Runristning L2004:3473 i Arboga
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hus, 2-vånings av tegel 26x17 m (VSV-ÖNÖ), undervalmatsadeltak av tegel. Rödrappat, med vitrappade knutar ochfönsterbårder. I N väggens bottenvåning mot Nygatan finns 4fönstergluggar med oval överdel 0.55 m h och 0.5 m br. Husetinrymmer nu Arboga museum.I ÖNÖ källarhallsväggen 2 m SV om ingången till museet finns:2) Sten med runor, inmurad i väggen, 0.4 m h och 0.3 m br. Inskrift på den mot ÖNÖ vända sidan: Se skiss i inv handl. Under huset är en källare, S om byggnaden är ett medeltidaknuttimrat trähus uppställt (Beskrivn se RAÄ-nr 19). Huset ärflyttat från ursprunglig plats.Beslut om byggnadsminne, 88-03-26. Enligt Riksantikvarieämbetets fältexemplar av Västmanlands runinskrifter är det en sentida runinskrift som lyder: "Sven år 1088"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Arboga socken i Arboga kommun (Västmanlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Korsningen Nygatan - Dragmansgatan."
Vill du se flera runstenar i Arboga socken eller Arboga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.393812
Longitud: 15.837067
Lämnings-ID: L2004:3473
Riksantikvarieämbetets ID: Arboga stad 4:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Arboga
Socken: Arboga
Riksantikvarieämbetets information: » L2004:3473