Runristning L2002:4948 i Arboga socken ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L2002:4948 i Arboga socken
Foto av Runristning L2002:4948 i Arboga socken
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Sten med runristning, 1.8 x1.2 m (NV-S√Ė) och 0.8 m h.Runristningen, som har en runh√∂jd p√• 4 cm, √§r bel√§gen p√• denflata stenens S del. Runorna som syns d√•ligt har en sammanlagdl√§ngd av 0.35 m.Enligt Ernst Hansson: Arboga Sockens Historia (K√∂ping 1953 ) harstenen f√∂ljande inristning(se i inv. hand.)Si thenne stenen skal wara witne emellan oss. Orden √§ro h√§mtadeur Josuaboken 24 kap 27 v. Stenen har ursprungligen varit 4-5 ml. Dess NV del √§r bortspr√§ngd och bortf√∂rd. P√• platsen finns nuen delvis vattenfylld grop 4x2.5 m och 0.5 m dj.E2 rev. 1988: Runinskriften √§r ristad i tv√• rader och det mestaav inskriften, vilken √§r svagt ristad kan observeras √§n idag.Stenen s√∂nderspr√§ngdes troligen under f√∂rsta v√§rdskriget.Enl. uppg. av herr Hamrelius skall runristningen ha gjorts av endr√§ng p√• 1800-talet. Han var f√∂r√§lskad i en bonddotter, och p√•denna plats, som l√•g mitt emellan deras hem, brukade de tr√§ffas. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Arboga socken i Arboga kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tämligen flackt moränområde. Skogsmark (blandskog)."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"115 m V om åkerhörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.419683
Longitud: 15.881797
Lämnings-ID: L2002:4948
Riksantikvarieämbetets ID: Arboga socken 12:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Arboga
Socken: Arboga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e3c941f8-bd49-4799-b3b3-78e97bb9b8fb