Runristning L2002:4948 i Arboga
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Sten med runristning, 1.8 x1.2 m (NV-SÖ) och 0.8 m h.Runristningen, som har en runhöjd på 4 cm, är belägen på denflata stenens S del. Runorna som syns dåligt har en sammanlagdlängd av 0.35 m.Enligt Ernst Hansson: Arboga Sockens Historia (Köping 1953 ) harstenen följande inristning(se i inv. hand.)Si thenne stenen skal wara witne emellan oss. Orden äro hämtadeur Josuaboken 24 kap 27 v. Stenen har ursprungligen varit 4-5 ml. Dess NV del är bortsprängd och bortförd. På platsen finns nuen delvis vattenfylld grop 4x2.5 m och 0.5 m dj.E2 rev. 1988: Runinskriften är ristad i två rader och det mestaav inskriften, vilken är svagt ristad kan observeras än idag.Stenen söndersprängdes troligen under första värdskriget.Enl. uppg. av herr Hamrelius skall runristningen ha gjorts av endräng på 1800-talet. Han var förälskad i en bonddotter, och pådenna plats, som låg mitt emellan deras hem, brukade de träffas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Arboga socken i Arboga kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tämligen flackt moränområde. Skogsmark (blandskog)."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"115 m V om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Arboga socken eller Arboga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.419683
Longitud: 15.881797
Lämnings-ID: L2002:4948
Riksantikvarieämbetets ID: Arboga socken 12:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Arboga
Socken: Arboga
Riksantikvarieämbetets information: » L2002:4948