Hällristning L1986:4813 i Hjärnarp 🇬🇧
Foto av Hällristning L1986:4813 i Hjärnarp
Foto av Hällristning L1986:4813 i Hjärnarp
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, 0,5 m br och 0,4 m h. Runhöjd,ca 5 cm. Ristningen är belägen på den Ö, vertikala sidan av ett block, 2x1 m (N-S) och 0,5 m h."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hjärnarp socken i Ängelholm kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttande moränmark .Tomtmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.306182
Longitud: 12.947191
Lämnings-ID: L1986:4813
Riksantikvarieämbetets ID: Hjärnarp 403
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Ängelholm
Socken: Hjärnarp
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/99be4ab0-9300-4e54-8d35-23298077baa8