Runsten Sm127, L1974:4056 i Bredestad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... Hákonar, þat ru-s ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, del av, granit, bestående av tre sammanhörande stenar med runinskrift, 0,45 x 0,25 m, 0,35 x 0,35 m och 0,7 x 0,45 m stora. Samtliga, 0,46-0,48 m tjocka, utgörandes den ursprungliga runstenens överstycke och del av vänstra inskriftsidan. Runhöjd 12 - 13 cm. Bitarna är nu hopcementerade till en större sten, 1,65 m hög, 0,7 m bred och 0,45 - 0,5 m tjock. Placerad i trädgården. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"...Håkans, det ..." Uppmålad 2005."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bredestad socken i Aneby kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack morän-/ sandmark i botten av större dalgång (NNV-SSÖ)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m ÖNÖ om väg (SSÖ-NNV), 7 m NNV om trädgårsgång (ÖNÖ-VSV)."
Vill du se flera runstenar i Bredestad socken eller Aneby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.816765
Longitud: 14.855485
Lämnings-ID: L1974:4056
Riksantikvarieämbetets ID: Bredestad 11:1
Sveriges runinskrifter: Sm127, (Smålands runinskrifter))
Plats: Bona gästgivaregård
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Röd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Aneby
Socken: Bredestad
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:4056