Runsten U1150, L1941:8743 i Älvkarleby
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1 m h, 0,95 m br och 0,1-0,3 m tj (Ö-V), rödgrå granit; Ornerad utan runor. En delvis synlig slinga är ca 7 cm bred. Stenen är del av större sten. Ristningen vetter åt S; stenen är löst uppställd på ett par stenar. Runstenen finns markerad på äldre lantmäteriakt. I Nordisk runstensdatabasen har den nr U 1150. Period/Datering: V,stilgruppering: Pr1 - Pr2. Övrigt: Hårt sliten, tydligen har det aldrig funnits runor utan endast ornamentik. 3 inskrifter"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Älvkarleby socken i Älvkarleby kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Allmänning mellan väg och tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m ÖNÖ vägskäl och 5 m N vägen Östanå-Gårdskär."
Vill du se flera runstenar i Älvkarleby socken eller Älvkarleby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.607626
Longitud: 17.566003
Lämnings-ID: L1941:8743
Riksantikvarieämbetets ID: Älvkarleby 111:1
Sveriges runinskrifter: U1150, (Upplands runinskrifter)
Plats: Gårdskär, västerboda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Älvkarleby
Socken: Älvkarleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8743