Runsten Sm1, L1955:9325 i Aringsås
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P Vígnjótr(?) reisti stein eptir Hróðmund(?), fôður sinn. Guð hjalpi sálu. Bónda virðskum hjó Ásgautr rúnar/Þunni(?). §Q Vígnjótr reisti stein eptir Hróðmund, fôður sinn - Guð hjalpi sálu! - bónda virðskum. Hjó Ásgautr rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,7 m hög, 0,6 m bred och 0,5 m tjock vid basen. Avsmalnande uppåt. Skriften vetter mot V. Runhöjd 7 cm. Enligt Runverket restes stenen 1966 på grässlänten invid kyrkogårdsmuren, 2 m från en grusgång. Enligt Smålands runinskrifter syns ett kors mitt på den ristade ytan och inskriften lyder: "Vignjut reste stenen efter Romund (Råmund) sin fader. Gud hjälpe själen! Åt den värendske bonden högg Åsmund (Åsgöt) runorna." Uppmålad 1966. Uppmålad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Aringsås socken i Alvesta kommun (Kronobergs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Park, gräsmatta."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m Ö om grusgång, 0,5 m V om kyrkogårdsmur och 5 m N om vinkling av kyrkogårdsmur."
Vill du se flera runstenar i Aringsås socken eller Alvesta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.901005
Longitud: 14.566476
Lämnings-ID: L1955:9325
Riksantikvarieämbetets ID: Aringsås 3:1
Sveriges runinskrifter: Sm1, (Smålands runinskrifter))
Plats: Aringsås kyrkogård
Placering: Invid kyrkogårdsmuren.
Föremål: Runsten
Material: Grovkornig röd granit
Runristare: Åsgöt (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Alvesta
Socken: Aringsås
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:9325