Runsten Sm3, L1955:9230 i Aringsås
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,3 m hög, 0,6 m bred och 0,5 m tjock vid basen. Avsmalnande uppåt. Skriften vetter mot V. Runhöjd 10 cm. Runstenen var före 1966 placerade ca 45 m SSV omnuvarande plats. Enligt Smålands runinskrifter består inskriften av runor och runliknande tecken utan språklig innebörd och har troligen tillkommit under medeltiden. Uppmålad 1966 Uppmålad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Aringsås socken i Alvesta kommun (Kronobergs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Park, gräsmatta."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m Ö om grusgång, 0,5 m V om kyrkogårdsmur och 5 m N om vinkling av kyrkogårdsmur."
Vill du se flera runstenar i Aringsås socken eller Alvesta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.901054
Longitud: 14.566477
Lämnings-ID: L1955:9230
Riksantikvarieämbetets ID: Aringsås 3:2
Sveriges runinskrifter: Sm3, (Smålands runinskrifter))
Plats: Aringsås kyrkogård
Placering: Invid kyrkogårdsmuren bredvid Sm 1.
Föremål: Runsten
Material: Grovkornig röd ådergnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Alvesta
Socken: Aringsås
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:9230