Runsten Sm7, L1953:537 i Skatelöv
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Geirrøðr/Geirríðr/Þorrøðr/Þóríðr ok Þunn-Áki/Þunn-Hnakki settu eptir Hróðmar. Guð hjalpi Guð ônd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,25 m hög, 0,85 m bred (NV - SÖ) vid basen, avsmalnande uppåt, 0,33 m tjock vid basen, något tjockare upptill. Inskrift på stenens mot NÖ vända sida. Runhöjden är ca 10 cm. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Gerid och Tunn-Åke (Tunnacke) satte (stenen) efter Romar. Gud hjälpe (Gud) hans ande!" Uppmålad 1977. Uppmålad 2005."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skatelöv socken i Alvesta kommun (Kronobergs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdsplan"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m N 12 grader V om NV hörnet av ladugård. 20 m 120 gon om väg."
Vill du se flera runstenar i Skatelöv socken eller Alvesta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.740618
Longitud: 14.576323
Lämnings-ID: L1953:537
Riksantikvarieämbetets ID: Skatelöv 111:1
Sveriges runinskrifter: Sm7, (Smålands runinskrifter))
Plats: Enet
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grov rödaktig gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Alvesta
Socken: Skatelöv
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:537