Runristning L1964:3988 i Stora Mellby
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sentida, vittrande granit, intill 0,75 m h, 1,45 m br (NÖ-SV) och 0,4 m tj. Stenen har en snedställd (NÖ) överyta i vilken runor inhuggits. Runorna är 24 st, 8-10 cm st och intill 0,5 cm dj. Runorna är inhuggna på stenens snedställda överyta (SÖ-sidan) och har varit imålade med svart färg. Stenes yta är delvis täckt av lav vilket gjort att ytan är något vittrad och söndersprängd. Se inskannat bokuppslag under Referenser för skiss och avskrift av runtexten."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Stora Mellby socken i Alingsås kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av långsträckt åsrygg. Skogsmark."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m NV om landsväg och 30 m NÖ om åkerkant, 23 m VSV om stenmur."
Vill du se flera runstenar i Stora Mellby socken eller Alingsås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.171659
Longitud: 12.667479
Lämnings-ID: L1964:3988
Riksantikvarieämbetets ID: Stora Mellby 7:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Alingsås
Socken: Stora Mellby
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:3988