Runristning L1964:3988 i Stora Mellby ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1964:3988 i Stora Mellby
Foto av Runristning L1964:3988 i Stora Mellby
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sentida, vittrande granit, intill 0,75 m h, 1,45 m br (N√Ė-SV) och 0,4 m tj. Stenen har en snedst√§lld (N√Ė) √∂veryta i vilken runor inhuggits. Runorna √§r 24 st, 8-10 cm st och intill 0,5 cm dj. Runorna √§r inhuggna p√• stenens snedst√§llda √∂veryta (S√Ė-sidan) och har varit im√•lade med svart f√§rg. Stenes yta √§r delvis t√§ckt av lav vilket gjort att ytan √§r n√•got vittrad och s√∂nderspr√§ngd. Se inskannat bokuppslag under Referenser f√∂r skiss och avskrift av runtexten."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Stora Mellby socken i Alingsås kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av långsträckt åsrygg. Skogsmark."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m NV om landsv√§g och 30 m N√Ė om √•kerkant, 23 m VSV om stenmur."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.171659
Longitud: 12.667479
Lämnings-ID: L1964:3988
Riksantikvarieämbetets ID: Stora Mellby 7:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Alingsås
Socken: Stora Mellby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/5d75ef74-34e6-4c39-9547-7d22a7822626