Runsten L1964:4138 i Starrkärr
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, borttagen omkring 1912. Den låg i ett nu igenfyllt dike. Stenen var trekantig och vägde 370 kg. Den forslades till Älvängens station och sedan med tåg till Vänersborgs museum. Sannolikt var det inga runor utan naturbildningar."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Starrkärr socken i Ale kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-sluttning av moränrygg (NNV-SSV). Åker."
Vill du se flera runstenar i Starrkärr socken eller Ale kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.953003
Longitud: 12.194757
Lämnings-ID: L1964:4138
Riksantikvarieämbetets ID: Starrkärr 61:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Ale
Socken: Starrkärr
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:4138