Hällristning L1965:7816 i Skepplanda 🇬🇧
Foto av Hällristning L1965:7816 i Skepplanda
Foto av Hällristning L1965:7816 i Skepplanda
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skepplanda socken i Ale kommun (Västra Götalands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.004177
Longitud: 12.169371
Lämnings-ID: L1965:7816
Riksantikvarieämbetets ID: Skepplanda 56:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Ale
Socken: Skepplanda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b6c81152-ca11-450c-ae00-56915f6fa02e