Runristningar av runristaren Samma som ristat U 310.