Sveriges runstenar och hällristningar kommun för kommun
Bilder, GPS-positioner och all information
Foto av hällristning L1944:2995
Foto av hällristning L1944:2995