Rune stone U1140, L1941:6145 in Vendel parish
Rune inscription
Below is the English translation of this rune inscription.
"Fastgeirr (and) Fastlaug had (the stone) cut in memory of Nefgeirr, in memory of their son."
Geographic location of this rune stone
The (U1140) rune stone is located in Vendel parish in the Tierp municipality (Uppsala county). This is in southern Sweden.
Facts about this rune stone
Description Content
Object: Rune stone
Remnant ID: L1941:6145
Swedish National Heritage Board ID: Vendel 180:1
Swedish rune inscription ID: U1140
Trade mark: U 1140
Name:
Material type: Stone
Material: Greyred granite
Runemaster: (Öpir 1 (A)), påminner om Öpir men man kan "med bestämdhet säga, att ristningen icke har utförts av honom". [ej Öpir, Åhlén 1997]; Önjut (A) [Källström 2007a:104]
Current status: Confirmed on location
Damage status: Not damaged
Latitude: 60.111902
Longitude: 17.606874
County: Uppsala
Municipality: Tierp
Parish: Vendel
Location: Burunge
Swedish National Heritage Board information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/84db73f5-863e-44d4-a82a-3b78350126f2